-10% POPUST PRI NASLEDNJEM NAKUPU
  BREZPLAČNA DOSTAVA NAD 79 €
  BREZPLAČNO VRAČILO V 30 DNEH

Splošne določbe

1. Splošne določbe

Ti pogoji urejajo pravice in obveznosti strank na podlagi prodajne pogodbe pritožba, sklenjeno med prodajalcem Doop Trade, s.r.o, s sedežem Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, ID: 52476481 (v nadaljnjem besedilu: \\\ “prodajalec \ \\ “) in kupec, ki se nanaša na nakup in prodajo blaga na spletni strani e-poslovanje prodajalec je. Izdelki, ki jih prodajalec ponuja so iz uradne distribucije, distribucijo drugih držav članic EU, ali končnih uporabnikov prek njihovega nakupa.

Kontakt za prodajalca:
Doop Trade s.r.o., s sedežem Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, Slovaška, ID: 52476481 Davčna številka: 2121036379, ID za DDV: SK 2121036379
Trgovina: Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava – mestská časť Rača
Telefon: +421951 003 959
E-pošta: hello@doopshop.si

 • Ti pogoji pritožbo, ki je veljala na dan sklenitve prodajne pogodbe, so sestavni del pogodbe o nakupu. Če se prodajalec in kupec skleneta pisno pogodbo o nakupu, v katerem se strinjajo pogoje, ki odstopajo od teh trgovinskih pritožb in pogoji, določba prednost nakupa naročila s temi Pravili in pogoji pritožb. Torej lahko dogovorjene v nasprotju z drugimi akti (roka za vračanje blaga garancijsko dobo, itn).
 • Dodatna pogodba za namene teh pogojev poslovanja in pritožb pomeni pogodbo, s katero kupec pridobi blago, ali je na voljo na storitev, ki je povezana s predmetom pogodbe o nakupu, če je blago dobavljeno ali storitev, ki jih prodajalec ali tretja stranka na podlagi njihovega dogovora.
 • Prikazana nabavna cena blaga na kateri koli spletni strani e-poslovanje, ki ga je prodajalec upravlja vključuje davek na dodano vrednost (DDV) po stopnji, določeni z veljavno zakonodajo Slovaške republike in ne vključuje stroškov tovornega in druge dodatne storitve. Vsi ukrepi veljajo, medtem ko zadnje zaloge, razen če je v nek izdelek ni drugače navedeno.
 • Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cene blaga, ki kotirajo na kateri koli spletni strani e-poslovanje, ki ga je prodajalec upravlja. Sprememba cene blaga ne velja za prodajne pogodbe, sklenjene pred spremembo cen, ne glede na to, da še vedno preprečujejo dostavo blaga.
 • Če prodajalec ne izpolni svojih obveznosti v skladu z veljavno zakonodajo Slovaške republike ali Evropskih skupnosti ali teh pogojev trgovanja in pritožb, lahko kupec uveljavlja svojo pravico do prodajalca preko pristojnega sodišča.

2. Postopek sklenitve pogodbe o nakupu

 • Predlog za to pogodbo pošlje kupec do prodajalca v obliki kot obrazec na spletni strani prodajalca, ki je poslala predlog za sklenitev pogodbe o nakupu, katerega predmet je razpolaganje z lastninsko pravico do blaga, ki ga kupec za nakupno ceno, in sicer pod pogoji, določenimi v tem vrstnem redu ( “Odredba”).
 • Po pošiljanju naročila, da kupec prejme vaš e-poštni naslov samodejno izvrši obvestilo o nalogu za elektronsko prodajalca sistema (v nadaljevanju “potrditev prejema naročila”). E-poštni naslov kupca lahko, če je to potrebno, pošlje vse dodatne informacije v zvezi z namenom.
 • Potrdilo o prejemu vsebuje informacije, ki jih je prodajalec prejel naročilo, vendar se ne sprejme predloga za sklenitev pogodbe o nakupu.
 • Prodajalec nato pošlje na e-poštni naslov informacij kupca o tem, ali je bil sklep sprejet s strani kupca (v “prevzem nalog”). Sprejem sklepa vsebuje ime in specifikacijo blaga, katerega prodaja je v skladu z dogovorom o nakupu, drugačnepodrobnosti o ceni blaga in / ali druge storitve, navedbo pričakovanega datuma dostave blaga, ime in naslov kraja, kjer se bo blago dostavljeno, in informacije o možni cena, pogoji, način in roki za blago do imenovanega kraja dostave blaga kupcu, podatke o prodajalcu (ime podjetja, sedež, identifikacijsko številko, registrsko številko,sodni register, itn) ali druge potrebne informacije.
 • Pogodba o nakupu je sklenjena s sprejem dostave naročila v elektronski obliki ali pisno na kupca.
 • Prodajalec jasno, nedvoumno, jasno in nezamenljivo je obveščen, preden je kupec naročil na predpogodbene informacije glede pritožb, kredit, trgovini, prometu in drugih pogojev, tako da:
  a) glavne značilnosti blaga ali naravo storitev v obsegu, ki ustreza sredstvu komuniciranja in izdelku ali storitvi, o tem obvesti ustrezne strani izdelka, e-poslovanje,
  b) firmo in sedež prodajalca obvesti ustrezno sub-strani in e-poslovanje prodajalca v umetnosti član 1. od teh pogojev poslovanja in pritožb, ki so dani na posamezni podstrani e-poslovanja
  c) telefonska številka prodajalca in drugih podatkov, ki so pomembni v stik kupca s prodajalcem, zlasti z njegovim elektronskim naslovom in številko telefaksa, če so obveščeni ustrezno podstran e-poslovanja prodajalca in umetnost član 1. od teh pogojev poslovanja in pritožb, ki so dani na posamezni podstrani e-poslovanja prodajalca.
  d) naslov prodajalca, kjer kupec uveljavlja blago ali storitve, da bi pritožbo, ali katere koli druge ponudbe, objavljene v umetnosti član 1. od teh pogojev poslovanja in pritožb, ki so dani na posamezni podstrani e-poslovanja prodajalca.
  e) skupna cena blaga ali storitev, vključno z DDV in vse druge davke, ali če je zaradi narave blaga ali storitev, se cena ne more smiselno določiti vnaprej, ki se izračuna kot prevoz, dostava, poštne in druge stroške in takse, ali če so ti stroški in takse ni mogoče določiti vnaprej na dejstvo, da mora biti jih kupec lahko obvesti ustrezne strani izdelka, e-poslovanja prodajalca,
  f) plačilne pogoje, dostava pogoji za obdobje, v katerem prodajalec zaveže, da bo dostavil blago ali zagotavljajo storitve za informacije o postopkih za pritožbe uporabe in predelave, je pritožbe in predlogi kupec obvestiti ustrezne člene te komercionálnih in pritožbenih pogoji, ki so dani na posamezni podstrani e-poslovanja prodajalca,
  g) informacije o pravici kupca za preklic pogodbe o nakupu, na pogoje, rok in postopek za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe iz člena obveščeni 10 od teh trgovinskih pritožb in pogoji, ki so dani na posamezni podstrani e-poslovanja prodajalca,
  h) zagotoviti obrazec za odstop od pogodbe iz člena obveščena. 10 in Priloga ti trgovinski pritožbe in pogoje, ki so dani na posamezni podstrani e-poslovanja prodajalca; prodajalec si tudi dal obrazec za odstop od pogodbe v prilogi teh poslovnih in pritožb pogoji, ki so na ustrezno sub-strani e-poslovanje Predajalca.
  i) podatek, da če kupec odstopi od pogodbe, nosi stroške vračila blaga prodajalcu v skladu s § 10 odst . 3 zakona št. 102/2030 Z.z. o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali opravljanje storitev, ki jih pogodbe na daljavo ali pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov prodajalca in spremembi nekaterih zakonov (v nadaljnjem besedilu “Zakon o varstvu potrošnikov pri prodaji na daljavo”), in če je pogodba o prodaji od strošek vračila blaga, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče vrniti po pošti za obveščanje v členu 10 od teh trgovinskih pritožb in pogoji, ki so dani na posamezni podstrani e-poslovanja prodajalca,
  j) obveznost kupca prodajalcu plačati ceno za storitev, ki jo § 10 dejansko opravljene član 5 zakona o varstvu potrošnikov pri prodaji na daljavo, če kupec odstopi od službe, potem ko je prodajalec odobri izrecno soglasje v skladu s § 4 član 6 zakona o varstvu potrošnikov pri prodaji na daljavo v članu 10 od teh trgovinskih pritožb in pogoji, ki so dani na posamezni podstrani e-poslovanja prodajalca,
  k) okoliščine, v katerih je kupec izgubi pravico do odstopa od pogodbe iz člena 10 od teh trgovinskih pritožb in pogoji, ki so dani na posamezni podstrani e-poslovanja prodajalca,
  l) vodstvom odgovornosti prodajalca za napake na blagu ali storitve na podlagi § 622 in 623 civilnega zakonika bil o tem obveščen član 8 od teh pogojev poslovanja in pritožb, ki so dani na posamezni podstrani e-poslovanja prodajalca,
  m) o obstoju in podrobnosti poroštva, ki jih je proizvajalec ali prodajalec ob strogih načel, kot je določeno v določbah. § 502 civilnega zakonika, če je proizvajalec ali prodajalec ponuja, kot tudi informacije o obstoju in smislu pomoči in storitev za kupca po prodaji blaga ali storitev, če je takšna pomoč pod pogojem, da o tem obvesti ustrezne strani izdelka in e-poslovanje prodajalec član 9 trgovanja in pritožbe pogoji so dani na posamezni podstrani e-poslovanja prodajalca,
  m) o obstoju in podrobnosti poroštva, ki jih je proizvajalec ali prodajalec ob strogih načel, kot je določeno v določbah. § 502 civilnega zakonika, če je proizvajalec ali prodajalec ponuja, kot tudi informacije o obstoju in smislu pomoči in storitev za kupca po prodaji blaga ali storitev, če je takšna pomoč pod pogojem, da o tem obvesti ustrezne strani izdelka in e-poslovanje prodajalec član 9 trgovanja in pritožbe pogoji so dani na posamezni podstrani e-poslovanja prodajalca,
  n) obstoj ustreznih kodeksov ravnanja, ki jih je prodajalec zaveže, da bo opazovati, in način, na katerega je kupec seznanjen z njimi, ali pa se njihovo besedilo obvešča ustrezno stran izdelka e-poslovanje prodajalec,
  o) trajanje pogodbe, v primeru pogodbe, sklenjene za določen čas; V primeru pogodbe, sklenjene za nedoločen čas ali če je v pogodbi, ki samodejno podaljša njegovo veljavnost, informacije o pogojih za prekinitev pogodbe obvesti ustrezne strani izdelka, e-poslovanja prodajalca in teh poslovnih in pritožb pogoji so dani na posamezni pod-strani, elektronske trgovina prodajalec,
  p) minimalno trajanje obveznosti kupca, ki izhajajo iz prodajne pogodbe, če gre za pogodbo o prodaji jasno, za kupca takšna obveznost, da obvesti ustrezne strani izdelka, e-poslovanja prodajalca in teh poslovnih in pritožb pogoji so dani na posamezni podstrani e-poslovanja prodajalca.
  q) obveznost kupca za plačilo akontacije ali drugo finančno jamstvo na zahtevo prodajalca in pogoji, ki se uporablja za določbe veljajo, če je pogodba o prodaji jasno, za kupca takšna obveznost, da obvesti ustrezne strani izdelka, e-poslovanje prodajalec, in tako komercialne in pritožbe pogoji, ki so postavljeni na ustrezni podstrani e-poslovanja prodajalca.
  r) funkcionalnost, vključno z veljavnimi tehničnih zaščitnih ukrepov za zavarovanje elektronskih vsebin, kjer je to primerno, obvesti ustrezni strani izdelka, e-poslovanja prodajalca, in teh trgovinskih pritožb in pogoji, ki so dani na posamezni podstrani e-poslovanja prodajalca.
  s) združljivost elektronskih vsebin s strojno in programsko opremo, da prodajalec ve, ali je razumno pričakovati da ve, če je to primerno obvesti ustrezne strani izdelka, e-poslovanja prodajalca in teh poslovnih in pritožb pogoji so dani na posamezni podstrani e-poslovanje prodajalca.
  t) o možnostih in pogojih za reševanje spora izvensodno prek alternativnega reševanja sporov, če se prodajalec zavezuje, da uporabi sistem, da obvesti ustrezne strani izdelka, e-poslovanja prodajalca, in teh trgovinskih pritožb in pogoji, ki so dani na posamezni podstrani e-poslovanja prodajalca.
  u) postopki, potrebni za sklenitev pogodbe o nakupu, tako da so potrebni ukrepi, opisani v teh pogojih poslovanja in pritožb, ki so dani na posamezni podstrani e-poslovanja prodajalca.
  v), da bo sporazum o nakupu elektronsko shranjenih prodajalec in kupec dostopen po svojih kupcev zahtevajo pisno obvestiti ustrezne strani izdelka, e-poslovanja prodajalca in teh poslovnih in pritožb pogoji so dani na posamezni pod-strani elektronske trgovina prodajalca.
  w), da je jezik na voljo za sklenitev slovaškega jezika, da ustrezno strani izdelka, e-poslovanje prodajalec, in teh trgovinskih pritožb in pogoje, ki so dani na posamezni podstrani e-poslovanja prodajalca.
 • Če prodajalec ne izpolni obveznosti poročanja o plačilu dodatnih pristojbin ali drugih dajatev v skladu z odstavkom 2.6 točka. e) te poslovne pogoje in pritožbe ali o stroških vračila blaga v skladu z odstavkom 2.6 točka. i) so ti pogoji poslovanja in pritožbe, kupec ni dolžan te dodatne stroške ali provizije.

3. Pravice in obveznosti prodajalca

 • Prodajalec je dolžan::
  a) dostaviti pod zaporedno potrdilem sprejem blaga kupcu v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in roku in ga zaviti ali poskrbi za prevoz, ki so potrebni za ohranjanje in zaščito,
  b) zagotavlja, da je dobavljeno blago izpolnjuje veljavne predpise Slovaške republike, c) takoj po sklenitvi prodajne pogodbe, najkasneje skupaj z dostavo blaga do kupca v zagotoviti potrditev kupoprodajne pogodbe na trajnem nosilcu podatkov, na primer prek e-pošte. Potrdilo mora vsebovati vse podatke, navedene v točki 2.6. vključno z obliko odstopa od pogodbe. d) zagotavljajo, da kupec najkasneje z blagom v pisni ali elektronski obliki dobi dokumente, potrebnih za sprejemanje in uporabo blaga in drugih dokumentih, predpisanih z veljavno zakonodajo Republike Slovaške (v navodilih slovaškega jezika, garancijski list, dobavnica, račun).
 • Prodajalec ima pravico do ustreznega in pravočasnega plačila kupnine od kupca za blago.
 • Če se zaradi razprodanega blaga ali nedostopnost blaga ne more prodajalec dobavit blago kupcu v roku dogovorjenom v pogodbi ali določeno s temi pravili in Pritožbe pogojev ali za dogovorjeno nakupno ceno, mora Prodajalec dati učinkovitost kupci nadomestek ali priložnost za kupca do odstopa od nakupne pogodbe ( prekliče naročilo). Odstopi od pogodbe ali prekliče naročilo, kupec lahko e-pošti. Če je kupec plačal kupnino ali njen del, vrne prodajalec plačano kupnino ali njen del v roku 30 dni po prejemu e-pošte do odstopa od pogodbe o nakupu oz. preklic (storno) naročila kupca za določen račun, razen če se stranke ne dogovorijo drugače. Če kupec v razumnem času ne sprejme nadomestno zmogljivost Prodajalca ponudi ali odstopi od pogodbe, ima Prodajalec pravico, da odstopi od pogodbe in če je kupec plačal kupnino ali njen del, je prodajalec dolžan povrniti plačano kupnino ali njen del v roku 30 dni po prejemu odstopa od pogodbe kupca.

4. Pravice in obveznosti kupca

 • Kupec je bil prodajalcem zaveda dejstva, da je naročilo pomeni obveznost plačit cene.
 • Kupec je dolžan: a) sprejme naročeno in dobavljeno blago, b) prodajalci plačati dogovorjeno kupnino v dogovorjeni dan zapadlosti, vključno s stroški dostave blaga.
 • Kupec ima pravico do dobave na količino, kakovost, čas in kraj, so se dogovorile pogodbenice.

5. Stroški dostave

 • Izdelek se prodaja po izpostavljenih vzorcev, katalogov, pisem o vrsti in prodajalec vzorcev postavljen na spletni strani e-poslovanje Prodajalca. Dostavljeno blago za minimalnim rokom trajanja več kot dva meseca pred datumom izteka. Za krajši rok trajanja se obrnite na Prodajalca, preden dostavi po telefonu ali e-mail kupca in blago dostavljeno privolitve kupca.
 • Prodajalec je dolžan izpolnjevati naročila kupca in dostavo blaga kupcu v roku 30 dni, če se blago predloži v ustvarjanje naročilo, da se prodajajo zaloge. Če je stanje proizvoda v zalogi predstavili naslednji red, določbe oddelka 1.4 tega zakona. Kupci teh pogojev brez pridržka sprejemo.
 • Podatki, objavljeni na spletni strani e-trgovine niso aktualne na spletu informacijskega sistema. Posodobljeno 1 dan, ponavadi ponoči. Zato lahko pride do stanja, da se podatki o razpoložljivosti blaga v času ustvarjanja naročila ne odzivajo na trenutno stanje skladišča dobavitelja ali njegovih dobaviteljev. Prodajalec je dolžan po prejemu naročila v ta namen, da o tem obvesti stranko po telefonu ali pošti. Tak da kupec ni nujno potrditi, oz. v skladu z oddelkom 1.10 ti pogoji kupoprodajne pogodbe enostransko odstopi.
 • Kupec je dolžan sprejeti blago na kraju, ki je naveden na sprejemu naročila kupca s strani prodajalca. Če kupec brez predhodnega pisnega umika, ne prevzame blaga v roku 7 dni po roku, določenem v pogodbi oz. zavezujoč sprejem naročila, je prodajalec upravičen do odškodnine za škodo, nastalo po nabavni vrednosti v neuspešnem poskusu, da poda naročila. Po 30 dneh od dneva, ko je kupec dolžan prevzeti blago, je prodajalec upravičen do odstopa od pogodbe in prodajajo blago na tretjo osebo.
 • Prodajalec ima pravico zahtevati, da kupec prevzame blago pred iztekom roka, dogovorjenega v pogodbi.
 • Teža, velikost in druge podatke o blagu iz katalogov, brošur in drugih komunikacij prodajalec dani na spletni strani e-poslovanja je obseg na voljo prodajalcu s strani proizvajalca oz. uvoznik. Proizvajalci in zato prodajalec pridržuje pravico do sprememb, prilagoditev in sprememb ne gre za negativno ne vpliva na delovanje blaga. V primeru, da se to zgodi in kupec se ne strinja s spremembo, kupec ima pravico, da kadar koli stopnji, da odstopi od pogodbe in vrne, če je cena že plačan za predmet naročila.
 • Kraj dostave je kraj, naveden v potrdilu naročila s strani prodajalca, razen če se stranke ne dogovorijo drugače v pogodbi.
 • Če prodajalec prevoz blaga kupcu na kraj, določen v pogodbi kupca, mora kupec prevzeti osebno ali za zagotovitev, da se blago prevzame oseba, ki dovoljuje primeru njegove odsotnosti od prejema blaga, določenih v pogodbi o nakupu in podpisali protokol o dobavi in predajo blago. Tretja oseba, ki je pooblaščena za sprejem blaga, določenih v pogodbi o prodaji je prodajalec dolžan predložiti izvirno ali kopijo kupoprodajne pogodbe in dokazilo o plačilu blaga in pisnega dovoljenja. Če je potrebno ponoviti dobavo blaga zaradi odsotnosti kupca na kraj, določen v pogodbi, vse stroške, tako nastali krije kupec, zlasti ponovi dostavo blaga do cilja v pogodbi o prodaji in skladiščenje predpisano v točki 10.2 ti splošni pogoji.
 • Kupec je dolžan nemudoma preveri pošiljko, to je blago in embalažo ob dostavi. Če kupec ugotovi, da blago ali pakiranje blaga mehansko poškoduje, mora o tem obvestiti prevoznika in njegova prisotnost preverjanje statusa blaga. V primeru poškodbe blaga po prejemu kupčevega prejema zahteva takoj po blaga, da evidenco o obsegu in naravi poškodbe blaga (trdi rekordno vpis), kar potrjuje pravilnost prevoznika. Na podlagi tega zapisa bo sestavljean dostava prodajalcu, lahko prodajalec po sklenitvi škode dogodek z prevoznik zagotoviti pomanjkanja blaga, popusti na blago, ali v primeru neodstranljivih poškodbah blaga, dobavljenega na kupca novega blaga.
 • Kupec ima pravico, da v primeru ne-dostave prodajalec v roku, določenem v 5.2. tega zakona odstopi od pogodbe in prodajalec mora dati kupec je plačal del kupnine v skladu z odstavkom 10.8. ti splošni pogoji.
 • Kupec vsako pošiljko bodo prejeli račun po e-pošti. Če zahtevana garantno pismo, ga dobite v škatli.
 • Način plačila:
  • v gotovini ob prejemu blaga za prodajo prodajalca
  • plačilo s karticami v trgovinah prodajalca
  • predplačilo na račun prodajalca
  • plačilo po povzetju se obračuna po ceniku prodajalca

6. Nakupna cena

 • Kupec mora plačati kupnino za blago dogovorjeno v pogodbi in / ali ceniku prodajalca veljavni ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe, vključno s stroški dostave blaga (v nadaljevanju »kupnino«). Kupec lahko plača kupnino v obliki:
  • v gotovini ob prejemu blaga za prodajo prodajalca
  • plačilo s karticami v trgovinah prodajalca
  • predplačilo na račun prodajalca
  • plačilo po povzetju se obračuna po ceniku prodajalca
 • Če kupec plača kupnino z nakazilom, datum plačila je datum, ko je celotna kupnina nakazana prodajalcu.
 • Kupec mora prodajalci plačati dogovorjeno kupnino za blago v roku, v okviru pogodbe o nakupu, vendar ne kasneje kot ob prejemu blaga.
 • V primeru, da je kupec v zamudi s plačilom kupnine, je prodajalec upravičen zaračunati kupci mora pogodbeno kazen v višini, ki ustreza povračilo predujma (depozit).
 • Če je kupec v zamudi s plačilom kupnine ali njena dela, se pogodbenici strinjata, da prodajalec ima pravico odstopiti od pogodbe in plača depozit na nakupne cene se odštejejo celotni znesek pogodbene kazni, ki je kupec dolžan plačati prodajalci, ko je pogodba o nakupu ni dogovorjeno drugače.
 • Strošek dostave blaga se obračuna po veljavnem ceniku, in znesek, ki je naveden v ponovitvijo naročila, razen če se stranke ne dogovorijo drugače.

7. Nakup in prenos tveganja za poškodbe blaga

 • Kupec pridobi lastninsko pravico na blagu do celotnega plačila celotne kupnine za blago.
 • Nevarnost poškodovanja blaga preide na kupca v trenutku, ko je kupec ali tretja oseba, ki deluje kot kupec prevzame blago od prodajalca ali njegov predstavnik, pooblaščen za dostavo blaga ali kadar to pravočasno in v času, ko je prodajalec dovoljuje kupcu, da razpolaga z blagom in kupca blaga ne bo.

8. Odstop od pogodbe

 • Če prodajalec ne more izpolniti svojih obveznosti iz sporazuma o nakupu zaradi izprodaje, nedostopnost blaga ali proizvajalec, uvoznik ali dobavitelj blaga dogovorjeno v pogodbi prekine proizvodnjo ali opravljanje take velike spremembe, ki so onemogočale realizacijo izpolnitev obveznosti prodajalca, ki izhajajo iz pogodbe o nakupu ali zaradi višje sile ali če je to po truditi, da se od njega upravičeno zahtevati ne more dostaviti blago kupcu v roku s temi pogoji ali v določeni ceni, ki je navedena v naročilu, je prodajalec dolžan nemudoma obvestiti kupca in je dolžen ponuditi učinkovitost kupci nadomestek ali priložnost za kupca do odstopa od nakupne pogodbe (obratnem vrstnem redu). Če kupec odstopi od pogodbe iz razlogov, navedenih v tej točki te pritožbe in pogoji poslovanja, se mora prodajalec dati kupcu že plačanih depozit za blago, kot je bilo dogovorjeno v pogodbi o prodaji v roku 30 dni po obvestilu o odstopu s prenosom na račun, ki ga določi kupec .
 • Če kupec je poslovnež, se lahko ponudi na kupca rezervo odstopi od pogodbe, glede na stanje vrnjenega blaga, garancije za izgubljeno in trenutne cene vrnjenega blaga. Stanje blaga je ocenjeno s strani prodajalca. V primeru nesoglasij pogojih, sprejemljivih za obe strani bo blago vrnjeno na račun prodajalca nazaj. Prodajalec je upravičen zaračunati kupcu, ki nastanejo morebitne dodatne stroške.
 • Kupec ima pravico, da odstopi od pogodbe brez navedbe razloga v skladu z odd. § 7 in naslednje. Zakon št. 102/2030 Z.z. o varstvu potrošnikov pri prodaji na daljavo (v nadaljevanju “Zakon o varstvu potrošnikov pri prodaji na daljavo”) v 30 dneh po prejemu blaga, oz. od dneva sklenitve pogodbe o storitvah ali pogodbe za zagotavljanje elektronskih vsebin se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če je prodajalec pravočasno in ustrezno izpolnjevanje obveznosti poročanja v skladu z odd. § 3 zakona o varstvu potrošnikov pri prodaji na daljavo.
 • Kupec ima pravico v tem roku po prejemu blaga, za razširitev in testiranje na enak način, kot je običajno pri nakupu v klasične “kamennom” trgovino, in v obsegu, potrebnem za določanje narave, lastnosti in delovanja blaga.
 • Odstopno obdobje začne teči z dnem, ko kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik, prevzame vse od naročenega blaga, ali če odredi a) da je blago, ki ga kupec v enem da pošiljajo ločeno od datuma prejema blaga, ki je prišel kot zadnji b) dobave blaga, ki so sestavljeni iz več pošiljk ali kosov, od prejema končnega del ali kosa, c) v skladu s pogodbenim blagom so večkrat v določenem obdobju od datuma prejema prve dobave dostavi.
 • Kupec lahko odstopi od pogodbe, katerih predmet je nakup še pred začetkom obdobja umika.
 • Odstop od pogodbe mora kupec sprejeti pisanjo vse dvome o odstopu od pogodbe, ali v obliki registracije na drugem trajnem nosilcu podatkov ali z uporabo obrazca, ki je priložen (priloga št. 1) od teh pogojev poslovanja in pritožb. Rok za odstop se šteje upoštevati, če je bilo obvestilo o umiku poslano prodajalcu najkasneje zadnji dan obravnavanega obdobja sek. § 7 ods. 1 zakona o varstvu potrošnikov pri prodaji na daljavo.
 • Odstop od pogodbe s kratkim točki te poslovne pogoje in pritožbe mora vsebovati podatke, zahtevane v obliki odpovedi pogodbe o prodaji, ki je priložen (priloga št. 1) od teh pogojev poslovanja in pritožb, zlasti identifikacijo kupca, zaporedno številko in datumom, natančno specifikacijo blaga, način, na katerega mora prodajalec povrniti prejeti plačilo, zlasti številko računa in / ali poštni naslov kupca.
 • Če kupec odstopi od pogodbe, je črta od začetka in vse pomožne pogodbe, povezane s pogodbo, iz katere je kupec odstopil. Kupec ne more uveljavljati nobenih stroškov ali druge stroške v zvezi z odstopom od pomožne pogodbe, razen povračil in plačil iz določb. § 9 član. 3, ust. § 10 član. 3 in 5 zakona o varstvu potrošnikov pri prodaji na daljavo in ceno storitve, če je predmet pogodbe in storitve v celoti opravljene storitve.
 • Kupec nemudoma, vendar najkasneje v roku 30 dni od dneva prenehanja pogodbe o prodaji pošlje blago nazaj na naslov upravljavca ali ga dostaviti prodajalcu ali oseba, ki jo je prodajalec po prejemu blaga pooblaščen. To ne velja, če je predlagal, da prodajalec prevzema blaga, osebno ali pooblaščena oseba. Obdobje omenjeno v prvem stavku te točke šteje opazili te pogoje poslovanja in pritožbe, če se blago izroči za prevoz do zadnjega dne časa.
 • Kupec mora Prodajalci dobaviti blago popolna, vključno popolno dokumentacijo, nepoškodovano, po možnosti v originalni embalaži in neuporabljen.
 • Blago mora bit zavarovano. Pošiljke po pošti prodajalec sprejema. Prodajalec mora brez odlašanja, v roku 30 dni od vročitve obvestila o odstopu, da bi kupca vsa plačila iz nje prevzela na podlagi pogodbe o nakupu ali v zvezi z njimi, vključno s stroški ladijskega prevoza, dostave in poštnine in drugih stroškov in pristojbin . Prodajalec ni dolžan kupcu za plačilo v skladu s to točko te pogoje poslovanja in pritožbe, preden je prejel blago ali dokler kupec dokaže pošlje blago nazaj prodajalcu, razen če prodajalec predlaga, da zbere blago osebno ali preko njegov pooblaščeni osebi. Kupec nosi stroške vrnitev prodajalcu blago ali oseba, ki jo je prodajalec po prejemu blaga pooblaščen. To ne velja, če se je prodajalec strinjal, da nosi svoje volje, ali če ni izpolnila neke obveznosti iz § 3 Subs. 1 točka. i) Zakona o varstvu potrošnikov, ko je prodan za razdaljo.
 • Kupecje odgovoren samo za zmanjšano vrednost, ki je nastal kot posledica takšnega obravnavo blaga, ki so izven zdravljenje nujno potrebno za ugotavljanje lastnosti in delovanja blaga. ne sme biti odgovoren za zmanjšano vrednost, če prodajalec ni izpolnil obveznosti poročanja o pravici potrošnika do odstopa od pogodbe v skladu s § 3 Subs. 1 točka. h) zakona o varstvu potrošnikov, ko je prodan za razdajo.
 • Prodajalec je dolžan povrniti kupcu nakupno ceno za blago na enak način uporablja kupce v njihovem plačilu, dokler sa kupec strinja, da bosta drug način odplačila brez kupca v zvezi s tem so se zaračuna drugi stroški. Če kupec odstopi od pogodbe in prodajalec dobavi blago, ki se uporablja, poškodovane ali nepopolne zavezuje, da kupec plača prodajalcu: a) znesek, za katerega se je zmanjšala vrednost blaga v smislu te določbe v § 457 civilnega zakonika v dejanski znesek b) stroškov, ki jih prodajalec v zvezi s popravilom blaga in ga je dal v prvotno stanje, izračunan v skladu s cenikom za poprodajne storitve blaga.
 • Kupec je odgovoren po tem poglavju pritožb in pogoji prodajalca, da plača prodajalcu nadomestilo, ki ne presega zneska razlike med nakupno ceno in vrednosti blaga v času odstopa od skladu za nakup dogode.
 • V smislu sek. § 7 ods. 6 zakona o varstvu potrošnikov pri prodaji na daljavo, lahko kupec odstopi od pogodbe, ki se nanašajo na: – prodaja blaga iz posebnim zahtevam življenjskih potrebščin po meri ali blago, namenjeno posebej za eno potrošnikov – prodaja blaga, zaprtih v zaščitni ovitek, ki ne morejo primerni za vračanje zaradi varovanja zdravja ali iz higienskih razlogov in zaščitnim pokrovom je po dostavi kršil – prodaja avdio posnetkov, video posnetkov, zvočnih posnetkov, knjig ali računalniške programske opreme, ki se prodajajo v zaščitni ovitek, če potrošnik, ki embalaže ovoja, – zagotavljanje elektronskih vsebin razen na otipljivem nosilcu podatkov, če se je izvajanje začelo z izrecnim soglasjem potrošnika, potrošnik pa je dejal, da je bil pravilno obveščen, da je izraz soglasja izgubi pravico do odstopa od pogodbe. – prodaja blaga, ki je bila v času po sklenitvi pogodbe in prejem blaga od prodajalca do kupca sestavljeni, prepognjen ali uporablja na tak način, da je njena obnova v prvotno stanje, ki ga prodajalec ni mogoče brez večje zavezanosti in povečanih nákladov.
 • Ustanovenia člana 10 od teh trgovinskih pritožb in pogoji izrecno ne veljajo za osebe, ki ne ustreza opredelitvi potrošnika, navedenih v določbah. § 2. a) Zákona.

Vzor pogodba

9. Odgovornost za napake na blagu in garancija

Gle: Postopek pritožbe

10. Osebni podatki in njihova zaščita

Glej: Zasebnost

11. Končne določbe

 • Kupec potrjuje in se strinja, da so pravice in obveznosti med prodajalcem in kupcem poleg teh splošnih pogojev, ki urejajo pogoje poslovanja prodajalca, postopek za zahtevek glede neskladnosti in jamstva ter predpisi zahtevek prodajalca, na voljo na sedežu prodajalca ali objavljeni na spletni strani prodajalca. Kupec tudi priznava, da je blago, ki se prodajajo, ne prihaja iz uradne distribucije, kar pomeni, da mora oglaševanje le na prodajalca.
 • Vsa pravna razmerja, ki nastanejo med strankama ureja slovaški zakon. Za pravna razmerja med prodajalcem in potrošnikom na daljavo se prodaja nanaša na civilnega zakonika in posebnih zakonih. Če nekatera vprašanja ni mogoče rešiti v skladu z določbami, določenimi v pogojih poslovanja za prodajalca so urejena z ustreznimi določbami civilnega in trgovinskega zakonika.
 • Kupci pošiljanje naročil trdi, da so ti splošni pogoji ali pogoji prodajalca in politik branje prodajalec, da se seznamil z njihovo vsebino in v celoti se strinja z njimi.

12. Pravice do odstopa od pogodbe

Imate pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe brez navedbe razloga v roku 30 dni. Odstopni rok se izteče 30 dni od dneva, ko ste vi ali vaša imenovana tretja oseba, ki ni prevoznik, da prenesete izdelek. Za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe, nas obvesti o svoji odločitvi, da odstopa od kupoprodajne pogodbe nedvoumno izjavo (napisal pismo po pošti, faksu ali elektronski pošti). Rok za odstop od pogodbe se ohrani in poslati obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe, preden poteče do odstopa od pogodbe.

13. Druge pravice in obveznosti

Ne glede na druge določbe kupca prodajalec ne odgovarja za izgubljeni dobiček, izgubo možnosti, ali katero koli drugo neposredno ali posledično škodo, nastalo na kakršen koli način.

Nadzorni organ:

Slovaška tržna inšpekcija (SOI)
Inšpektorat SOI za regijo Bratislava, Prievozská 32, P.O. Box 5820 07 Bratislava 27, Slovaška
Oddelek za tehnične kontrole izdelkov in varstvo potrošnikov ter pravno oddelka tel. št. 02/58272 172, 02/58272 104 Fax št. 02/58272 170 http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

   Brezplačna dostava

   Nad 79€

   Jamstvo vračila blaga

   V roku 30 dni

   -10% Popust

   Pri naslednjem nakupu

   Varen nakup

   Certifikat SSL