Nakupovalna košarica
  -5% POPUST PRI NASLEDNJEM NAKUPU
  BREZPLAČNA DOSTAVA NAD 79 €
  BREZPLAČNO VRAČILO V 30 DNEH

Pravilnik o zasebnosti

  1. UVODNE DOLOČBE

1.1. Ti poslovni pogoji (v nadaljnjem besedilu “Poslovni pogoji“) Doop Trade s.r.o., s sedežem na Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava – Rača,  IČO: 52476481, Družba je vpisana v poslovni register Bratislava I, oddelek. Sro, vl.č.138428/B  (v nadaljnjem besedilu “Prodajalec“), v skladu z določbami oddelka 1751 (1) zakona št. 89/2012 Coll., Ureja civilni zakonik (v nadaljevanju “Civilni zakonik“) ali na podlagi kupoprodajne pogodbe (kupoprodajna pogodba, imenovana tudi “Pogodba“), sklenjene med Prodajalcem in drugo fizično osebo (v nadaljevanju “Kupec“) prek prodajalčeve spletne trgovine. Prodajalec upravlja spletno trgovino na spletnem mestu, ki se nahaja na spletnem naslovu https://doopshop.si/ (v nadaljnjem besedilu “Eshop“).

1.2. Pogoji poslovanja ne veljajo za primere, ko je oseba, ki namerava kupiti blago pri Prodajalcu, pravna oseba ali oseba, ki naroča blago v okviru svoje poslovne dejavnosti ali med samostojnim poklicem.

1.3. Določila splošnih pogojev so sestavni del pogodbe. Pogodba in pogoji so napisani v slovenskem jeziku. Pogodba se lahko sklene v slovenskem jeziku.

1.4. Dogovoriti se je mogoče o določbah, ki se razlikujejo od pogojev v pogodbi, medtem ko imajo različne določbe v pogodbi prednost pred določbami pogojev.

1.5. Prodajalec lahko spremeni ali dopolni besedilo splošnih pogojev. Ta določba ne vpliva na pravice in obveznosti, ki izhajajo iz začetka veljavnosti prejšnje različice pogojev.

1.6. Kupec z oddajo naročila in nato potrditvijo v E-trgovini potrdi, da je prebral in se strinja s temi pogoji. Kupec z nakupom blaga potrdi, da je seznanjen s Pogoji.

  1. RAČUN UPORABLJALCA E-SHOP-a

2.1. Kupec lahko na podlagi registracije kupca v podjetju Eshop dostopa do svojega uporabniškega vmesnika. Kupec lahko prek svojega uporabniškega vmesnika naroči blago (v nadaljevanju “uporabniški račun”).

2.2. Kupec je pri registraciji pri Eshopu in naročanju blaga dolžan navesti pravilne in resnične podatke. Kupec je dolžan posodobiti podatke v Uporabnikovem računu ob vsaki spremembi. Podatke, ki jih je Kupec posredoval v uporabniškem računu in pri naročilu blaga, prodajalec šteje za pravilne.

2.3. Dostop do uporabniškega računa je zavarovan z uporabniškim imenom in geslom. Kupec je dolžan varovati zaupnost podatkov, potrebnih za dostop do svojega uporabniškega računa.

2.4. Kupec ni upravičen dovoliti uporabe Uporabniškega računa s strani tretjih oseb. Če kupec prepusti uporabniški račun v uporabo tretji osebi, prodajalec ne bo odgovoren za zlorabe uporabniškega računa s strani tretjih oseb.

2.5. Prodajalec lahko prekliče uporabniški račun, zlasti če kupec več ne uporablja svojega uporabniškega računa ali če kupec krši svoje obveznosti iz pogodbe.

2.6. Kupec potrjuje, da uporabniški račun morda ni na voljo ves čas, zlasti v zvezi s potrebnim vzdrževanjem prodajalčeve strojne in programske opreme ali, odvisno od primera. potrebno vzdrževanje strojne in programske opreme tretjih oseb.

3. SKLEP POGODBE O E-TRGOVINI

3.1. Vse predstavitve blaga, danega na Eshop, so informativnega značaja in Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe v zvezi s tem blagom. Določbe člena 1732 (2) češkega Civilnega zakonika se ne uporabljajo.

3.2. Trgovina vsebuje podatke o blagu, vključno s cenami posameznega blaga. Cene blaga so navedene, vključno z DDV in vsemi pristojbinami, razen prevoza blaga na naslov, ki ga določi Kupec, in način plačila ob dostavi. Cene blaga ostajajo veljavne, dokler so prikazane na spletnem mestu Eshop. Ta določba ne omejuje prodajalčeve sposobnosti, da sklene pogodbo pod individualno dogovorjenimi pogoji.

3.3. Trgovina vsebuje tudi informacije o stroških, povezanih s pakiranjem in dostavo blaga.

3.4. Kupec za naročilo blaga izpolni naročilnico v podjetju Eshop. Naročilnica vsebuje podatke o:

3.4.1. naročeno blago, pri katerem kupec »kupci« dajo v elektronski nakupovalni voziček Eshop-a;

3.4.2. Kupčevi kontaktni podatki (ime in priimek, naslov za izstavitev računa, naslov za dostavo, telefonska številka, elektronski naslov);

3.4.3. način plačila kupnine blaga, informacije o zahtevanem načinu dostave naročenega blaga in informacije o stroških, povezanih z dostavo blaga (v nadaljnjem besedilu “naročilo”).

3.5. Preden pošlje naročilo prodajalcu, lahko kupec preveri in spremeni podatke, ki jih je kupec v naročilo vnesel, tudi glede kupčeve zmožnosti zaznavanja in popravljanja napak, ki nastanejo pri vnosu podatkov v naročilo. Kupec naročilo pošlje prodajalcu s klikom na gumb »Oddajo naročilo«. Podatki, navedeni v naročilu, prodajalca štejejo za pravilne. Prodajalec po prejemu naročila kupcu takoj potrdi prejem po elektronski pošti na kupčev e-poštni naslov, ki je naveden v uporabniškem računu ali v naročilu (v nadaljevanju “elektronska pošta“).

3.6. Prodajalec ima pravico, da od kupca zahteva dodatno potrditev naročila (npr. Pisno ali po telefonu), odvisno od narave naročila (količina blaga, kupnina, predvideni stroški pošiljanja).

3.7. Pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem nastane ob dostavi naročila (prevzem), ki ga prodajalec kupcu pošlje po elektronski pošti na elektronsko pošto.

3.8. Kupec soglaša, da bo pri sklenitvi pogodbe uporabil sredstva komunikacije na daljavo. Stroške, ki jih je imel Kupec pri uporabi sredstev komunikacije na daljavo v zvezi s sklenitvijo pogodbe (stroški internetne povezave, stroški telefonskih klicev), krije Kupec sam.

3.9. V primeru, da prodajalec ne izpolni nobenih zahtev iz naročila, prodajalec kupcu pošlje spremenjeno ponudbo na kupčev e-poštni naslov z navedbo možnih različic naročila in zahteva kupčevo mnenje.

3.10. Spremenjena ponudba se šteje za nov osnutek pogodbe in pogodba je v takem primeru sklenjena šele po potrditvi kupca na e-poštni naslov prodajalca.

3.11. Če je pri Prodajalcu med ceno blaga na E-trgovini ali med postopkom naročanja očitna tehnična napaka prodajalca, prodajalec ni dolžan dostaviti blaga kupcu za to očitno napačno ceno. po teh pogojih. Prodajalec kupca obvesti, če cena, ki je navedena za blago v E-trgovini trgovine ali med naročanjem, ni več posodobljena. Če se Kupec s povišanjem cene ne strinja, si Prodajalec pridržuje pravico do odstopa od pogodbe.

3.12. Naročila, ki niso bila potrjena po e-pošti, lahko prekličete. Če želi kupec preklicati naročilo po potrditvenem elektronskem sporočilu, bo treba odstopiti od pogodbe in nadaljevati v skladu s 7. členom pogojev.

3.13. Kupec soglaša, da bo pri sklenitvi pogodbe uporabil sredstva komunikacije na daljavo. Stroške, ki jih je imel Kupec pri uporabi sredstev komunikacije na daljavo v zvezi s sklenitvijo pogodbe (stroški internetne povezave, stroški telefonskih klicev), krije kupec sam, ti stroški pa se ne razlikujejo od običajne cene.

4. CENA BLAGA IN PLAČILNI POGOJI ESHOP-a

4.1. Cena blaga na Eshop-u in vse stroške, povezane z dostavo blaga po Pogodbi, lahko Kupec plača Prodajalcu pod pogoji, navedenimi na dostava in placilo.

4.2. Kupec skupaj s kupnino plača prodajalcu tudi stroške, povezane s pakiranjem in dostavo blaga v dogovorjenem znesku. Če ni izrecno določeno drugače, nakupna cena vključuje tudi stroške, povezane z dostavo blaga.

4.3. Prodajalec od kupca ne zahteva plačila pologa ali drugega podobnega plačila. To ne posega v določbe člena 4.8. Pogojev glede obveznosti plačila kupnine vnaprej.

4.4. V primeru plačila z gotovino ali gotovine ob dostavi se kupnina plača ob prejemu blaga.

4.5. V primeru brezgotovinskega plačila se Nakupna cena plača takoj po plačilu s kreditno kartico ali plačilnimi gumbi.

4.6. Delovni dan pomeni vse dneve, razen sobote, nedelje, državnih praznikov in drugih praznikov po Zakonu.

4.7. Pri gotovini ob dostavi prodajalec blago, ki je na zalogi, običajno odpošlje v drugem delovnem dnevu od prejema naročila. V primeru brezgotovinskega plačila prodajalec blago pošlje na zalogi običajno v naslednjem delovnem dnevu od nakazila ustreznega zneska na bančni račun.

4.8. Prodajalec ima pravico, zlasti če kupec ne potrdi naročila (člen 3.6) in če je nakupna cena višja od 200 EUR, zahtevati plačilo celotne kupnine, preden blago pošlje kupcu.

4.9. Prodajalec lahko izda različne kupone za popust s kodo, ki jih lahko unovči Prodajalec, ki ni kupec. Znesek denarja in veljavnost se vedno zapišeta pisno na določen kupon za popust ali oglas. Kuponov za popust in zato kod ni mogoče kombinirati ali uporabljati hkrati.

4.10. Prodajalec kupcu izda davčni dokument – račun za plačila, opravljena po pogodbi. Prodajalec kupcu izda davčni dokument – račun po plačilu cene blaga in ga v elektronski obliki pošlje na kupčev elektronski naslov ali skupaj z blagom.

5. PREVOZ IN DOSTAVA BLAGA PRI NAKUPU ESHOPA

5.1. V primeru, da je način prevoza dogovorjen na podlagi posebne zahteve kupca, kupec nosi tveganje in morebitne dodatne stroške, povezane s tem načinom prevoza.

5.2. Če je Prodajalec po pogodbi dolžan blago dostaviti na mesto, ki ga je kupec določil v naročilu, je kupec dolžan blago prevzeti ob dostavi.

5.3. V primeru, da je zaradi razlogov s strani kupca potrebno blago dostaviti večkrat ali drugače, kot je določeno v naročilu, je kupec dolžan poravnati stroške, povezane z večkratno dostavo blaga. stroški, povezani z drugimi načini dostave. Kupec je po prejemu blaga od prevoznika dolžan preveriti celovitost embalaže blaga in v primeru kakršnih koli pomanjkljivosti o tem takoj obvestiti prevoznika. V primeru kršitve embalaže, ki kaže na nepooblaščen vstop ali poškodovanje, Kupec ne bo sprejel blago.

5.4. Podrobne podatke o pošiljanju (tj. Ceno in čas dostave) najdete na dostava in placilo.

6. ODSTOP OD POGODBE (POVRATEK BLAGA)

6.1. Kupec priznava, da v skladu z določbami oddelka 1837 češkega civilnega zakonika odstopa od pogodbe o dobavi ni mogoče:

6.1.1. blago, ki je bilo spremenjeno po želji kupca ali zase;

6.1.2. pokvarljivo blago;

6.1.3. blago, ki je bilo ob dostavi nepovratno mešano z drugim blagom;

6.1.4. blago v zaprti embalaži, ki ga je kupec odstranil iz embalaže, in ga zaradi higienskih razlogov ni mogoče vrniti;

6.1.5. popravilo ali vzdrževanje na lokaciji, ki jo je kupec določil na njegovo zahtevo; vendar to ne velja v primeru naknadnih popravil ali dobave drugih rezervnih delov, ki niso zahtevani.

6.2. Razen če je to določeno v členu 7.1 splošnih pogojev ali v katerem koli drugem primeru, ko od pogodbe ni mogoče odstopati, ima kupec pravico odstopiti od pogodbe v tridesetih (30) dneh od prevzema blaga in v primeru, da je predmet Pogodbe več vrst blaga ali dobava več delov, to obdobje teče od datuma prejema zadnje dobave blaga. Odstop od pogodbe mora prodajalcu poslati v roku iz prejšnjega stavka. Kupec lahko odstopi od pogodbe tako, da izpolni obrazec, ki je naveden na E-trgovini https://doopshop.si/customer-help/ in ga pošlje na naslov prodajalca ali na prodajalčev elektronski naslov hello@doopshop.si.

6.3. V primeru odstopa od pogodbe v skladu s členom 7.2 pogojev, se pogodba odpove od začetka. Blago mora biti vrnjeno s strani kupca do prodajalca v roku tridesetih (30) dneh od prejema umika iz pogodbe prodajalca. Blago mora biti nepoškodovani, nerabljeni, ali na kakršen koli način, ki jih kupec in prodajalec okvaro se vrniti nepoškodovano in neuporabljeno. Če kupec odstopi od pogodbe, kupec nosi stroške vrnitve blaga prodajalcu, tudi če blaga ni mogoče vrniti po običajni poštni naravi. Prodajalec ne prevzame blaga z gotovino po povzetju.

6.4. Prodajalec vrne prejeta sredstva od kupca v štirinajstih (14) dneh od odstopanja od pogodbe s strani kupca na enak način, kot ga je prodajalec sprejel od kupca. Prodajalec ima pravico tudi vrniti izvedbo, ki jo je ponudil Kupec ob vrnitvi blaga s strani Kupca ali drugače, če se Kupec strinja in kupcu ne povzroči dodatnih stroškov. Če kupec odstopi od pogodbe, Prodajalec kupcu ni dolžan vrniti prejetih sredstev, preden mu kupec vrne blago.

6.5. Prodajalec ima pravico, da enostransko izplača zahtevek za povrnitev škode, nastale na blagu, na kupčev zahtevek za povračilo kupnine.

6.6. V primerih, ko ima kupec pravico do odstopa od pogodbe v skladu z oddelkom 1829 (1) češkega civilnega zakonika, ima prodajalec pravico tudi odstopiti od nakupne pogodbe kadarkoli, dokler kupec ne prejme blaga. V takšnem primeru prodajalec kupcu brez nepotrebnega odlašanja kupcu vrne kupnino brez nakazila, nakazilo na račun, ki ga navede kupec.

6.7. Če je skupaj z blagom kupcu zagotovljeno darilo, se darilna pogodba med Prodajalcem in Kupcem sklene s pogojem, da če Kupec odstopi od Pogodbe, darilna pogodba za takšno darilo preneha veljati. V tem primeru je kupec dolžan vrniti dobavljeno darilo skupaj z blagom prodajalcu.

7. PRAVICE DO UČINKOVITOSTI IN GARANCIJA KAKOVOSTI

7.1. Pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi s pravicami zaradi pomanjkljivega izvajanja urejajo ustrezni splošno zavezujoči pravni predpisi (zlasti določbe oddelkov 1914 do 1925, oddelki 2099 do 2117 in oddelki 2161 do 2174 češkega civilnega zakonika in zakon št. 634/1992 Coll. , kakor je bila spremenjena). Darila, ki jih Prodajalec kupcu kupi brezplačno po pogodbi za drugo plačano blago, ne veljajo za nobene garancije ali odgovornosti za napake, ki so zunaj okvira zakona.

7.2. Prodajalec je kupcu odgovoren, da blago po prejetju nima pomanjkljivosti. Pravice zaradi pomanjkljivega poslovanja veljajo samo za blago, ki ga je Kupec kupil pri Prodajalcu. Prodajalec odgovarja kupcu, da je v času, ko je kupec prejel blago:

i. blago ima lastnosti, o katerih se dogovorita stranki, in če ni sporazuma, blago, ki ga je opisal prodajalec ali proizvajalec ali ga je kupec pričakoval glede na vrsto blaga in oglaševanje, ki ga izvajata;

ii. blago ustreza namenu, ki ga je navedel prodajalec, ali za to blago se običajno uporablja;

iii. je blago ustrezne količine, mere ali teže, in

iv. blago ustreza zakonskim zahtevam.

7.3. Določbe iz člena 8 teh pogojev ne veljajo za blago:

  1. se prodaja po nižji ceni za napako, za katero je bila dogovorjena nižja cena;
  2. obraba blaga, ki jo povzroči običajna uporaba;
  3. pri rabljenem blagu pomanjkljivost, ki ustreza stopnji uporabe ali obrabe, ki jo je imelo blago, ko ga je prevzel kupec;
  4. ali če izvira iz narave blaga.

7.4. Če se okvara pokaže v šestih mesecih po prejemu, se šteje, da je blago ob prejemu pokvarjeno. Kupec ima pravico uveljavljati pravico do napake, ki se pojavi v potrošniškem blagu v 24 (štiriindvajsetih) mesecih od prejema. Kupec ima pravico, da pravico do napake v servisni intervenciji uveljavi v 12 (dvanajstih) mesecih od prejema. Če blago na embalaži, v navodilih, ki spremljajo blago ali v oglasu v skladu z drugo zakonodajo, navede obdobje, v katerem se bo blago lahko uporabljalo, to pomeni, da bo blago določeno obdobje primerno za običajno uporabo, ali da bo ohranil svoje običajne lastnosti (v nadaljnjem besedilu “garancijsko obdobje“).

7.5. Pravice iz napačne izvedbe kupec uveljavlja na naslovu prodajalca, prek uporabniškega računa, preko spletnega obrazca ali v prostorih prodajalca.

7.6. Da bi kupec uveljavil pravico do pomanjkljivosti (v nadaljnjem besedilu “zahtevek“), je treba:

7.6.1. Prijavite se v uporabniški račun, označite zahtevano naročilo, za katero se mora uveljavljati zahtevek, in nato izpolnite obrazec zahtevka ali,

7.6.2. Kupec, ki nima uporabniškega računa, bo izpolnil obrazec, ki je na voljo na https://doopshop.si/obrazec-pritozbe, nato pa bo poslan na E-pošto na naslov, ki ga je prodajalec registriral na navedeni Številka naročila Kupec bo kupcu poslal povezavo do elektronske pošte, prek katere bo izpolnil obrazec zahtevka ali,

7.6.3. Izpolnite obrazec zahtevka v prostorih prodajalca.

7.7. Obrazec zahtevka vsebuje naslednje podatke:

i. ime in priimek kupca;

ii. naslov kupca, ki mu je bilo blago dostavljeno;

iii. telefonska številka kupca;

iv. kupčev e-poštni naslov;

v. številka vrstnega reda, v katerem je bilo naročeno prijavljeno blago;

vi. davčni dokument / številka računa;

vii. opis zahtevanega blaga in

viii. podroben opis napake;

ix. naslov, na katerega je treba vrniti prijavljeno blago.

7.8. Če je pritožba upravičena, je kupec upravičen tudi do povračila stroškov, ki so upravičeno nastali pri uveljavljanju te pravice. Če pa kupec ne uveljavi pravice do odškodnine v sedmih mesecih od prejema pokvarjenega blaga, mu pravica do nadomestila stroškov, ki so dejansko nastali pri uveljavljanju pravic, preneha.

7.9. Prodajalec kupca obvesti o prejemu reklamacije v roku treh dni od datuma prejema pritožbe po elektronski pošti. Pritožbe bodo rešene najpozneje v tridesetih dneh (30) od datuma prejema.

7.10. Prodajalec med drugim zavrne zahtevek, če je kupec ravnal v nasprotju z navodili za uporabo blaga, če je blago onesnaženo ali so njegovi deli kontaminirani, če je kupec uveljavil pravico do napak po poteku zakonskega roka ali po garancijskem roku. Prodajalec ima pravico tudi zavrniti pritožbo, če blaga ni izročeno v skladu s higienskimi predpisi in splošnimi higienskimi načeli.

7.11. Če je pritožba sprejeta in priznana, hkrati pa ne gre za bistveno kršitev pogodbe, bo kupcu ponujen popust od kupnine ali dobavljenega novega blaga ali kupnina povrnjena.

7.12. Kupec je dolžan prevzeti blago, za katero je bila vložena pritožba, ali novo blago najpozneje v štirinajstih dneh od dneva vročitve prodajalčeve zahteve.

8. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIC

8.1. Kupec pridobi lastništvo blaga s plačilom celotne Nakupne cene blaga.

8.2. Prodajalca v zvezi s kupcem ne zavezujejo nobeni kodeksi ravnanja v smislu odstavka 1826 §. e) češkega civilnega zakonika.

8.3. Pritožbe potrošnikov prodajalec prodaja prek e-poštnega naslova hello@doopshop.si. Prodajalec pošlje podatke o rešitvi reklamacije kupca na elektronsko pošto.

8.4. Za zunajsodno reševanje potrošniških sporov, ki izhajajo iz nakupne pogodbe, je odgovoren Evropski Potrošniški center Slovenija s sedežem na Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel .: +386 14 00 37 29, e-pošta: epc.mgrt@gov.si. Spletno platformo za reševanje sporov, ki se nahaja na spletni platformi, je mogoče uporabiti za reševanje sporov med prodajalcem in kupcem v skladu s kupoprodajno pogodbo.

8.5. Kupec s tem prevzame tveganje spremembe okoliščin v smislu oddelka 1765 (2) češkega civilnega zakonika.

9. VARSTVO PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE

9.1. Prodajalec logotip, blagovna znamka Doopshop in poslovno ime prodajalca so izključna last prodajalca. Kupec brez pisnega dovoljenja ni upravičen do uporabe logotipa in imena podjetja. Imena in poimenovanja izdelkov, blaga, storitev, podjetij in podjetij so lahko registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov.

9.2. Vsebina Eshopa, kot so besedila, fotografije, videoposnetki, slike, logotipi in drugo, pa tudi vsebina povezanih spletnih in tiskanih medijev, kot so promocijski letaki, oglaševanje itd., Vključno s programsko opremo Eshop in temi pogoji, je zaščitena z avtorskimi pravicami prodajalca in je lahko zaščiten z drugimi pravicami prodajalca in / ali tretjih oseb.

9.3. Vsebine ni dovoljeno spreminjati, kopirati, reproducirati, distribuirati ali uporabljati za kakršne koli namene s kakršnim koli namenom brez prodajalčevega pisnega soglasja. Zlasti je prepovedano brezplačno ali brezplačno dajati na razpolago fotografije in besedila, ki so na spletnem mestu Eshop, brez predhodnega pisnega soglasja prodajalca.

9.4. Prodajalec v primeru kršitve zakonskih pravic prodajalca, ki izhajajo iz pravic intelektualne lastnine, prodajalec ravna zlasti v skladu s češkim zakonom št. 121/2000 Coll., Z zakonom o avtorskih pravicah, s spremembami, Češkim Civilnim zakonikom in zakonom št. 40/2009 Coll., Kazenski zakonik, s spremembami.

10. KONČNE DOLOČBE

10.1. Če razmerje, ki ga vzpostavlja Pogodba, vsebuje mednarodni (tuji) element, se stranki strinjata, da razmerje ureja češko pravo. To ne posega v pravice potrošnikov, ki izhajajo iz splošno zavezujočih zakonskih predpisov.

10.2. Če je katera koli določba teh pogojev neveljavna ali neučinkovita ali postane takšna, se neveljavna določba nadomesti z določbo, katere pomen je čim bližji neveljavni določbi. Neveljavnost ali neučinkovitost ene določbe ne vpliva na veljavnost drugih določb.

10.3. Pogodbo, vključno s splošnimi pogoji, prodajalec arhivira v elektronski obliki in ni dostopna. Pogodba ni sklenjena v pisni obliki s podpisi pogodbenih strank. Pogodba je sestavljena iz teh pogojev, vašega naročila in njegovega sprejema s strani prodajalca, torej od nas.

10.4. Ocenjevalni vprašalnik Google.com bo kupcu poslan v naslednjih 14 dneh od datuma dostave blaga, ki je bilo naročeno iz E-trgovine. Kupec lahko tako svoje izkušnje nakupa in blaga deli z drugimi. Zelo bomo veseli, če bo kupec izpolnil vprašalnik.

10.5. Kontaktni podatki prodajalca: naslov za dostavo Doop Trade s.r.o., Karpatské namestie 10A 831 06 Bratislava – Rača , Slovensko, elektronski naslov hello@doopshop.si.

Brezplačna dostava

Nad 49€

Jamstvo vračila blaga

Brezplačno vračilo v 30 dneh

-5% popust

Pri naslednjem nakupu

Varen nakup

Certifikat SSL