-10% POPUST PRI NASLEDNJEM NAKUPU
  BREZPLAČNA DOSTAVA NAD 79 €
  BREZPLAČNO VRAČILO V 30 DNEH

Pogoji nagradne igre

1. Organizator nagradne igre:

Organizator nagradne igre je podjetje Doop trade d.o.o., s sedežem na naslovu Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava – mestni del Rača, Slovaška republika, matična številka: 52476481, vpisano v poslovni register Okrožnega sodišča v Bratislavi I, oddelek Sro, vložek št. 138428/B (v nadaljevanju: organizator).

2. Trajanje nagradne igre:

Nagradna igra traja od 17. julija 2023 do 21. avgusta 2023.

3. Nagrade, ki jih lahko osvojite:

Apple Watch SE (2022) 44 mm Silver in 6 kosov nadomestnih pasov Doop, pasove bo izbral organizator nagradne igre, brez možnosti zamenjave ali izbire s strani zmagovalca.

4. Sodelovanje v nagradni igri:

V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe, starejše od 18 let, ki so popolnoma poslovno sposobne in imajo stalno prebivališče na ozemlju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu “udeleženec/udeleženci”). Osebe, ki so z organizatorjem v delovnem ali podobnem razmerju, ter osebe, ki so z organizatorjem premoženjsko ali družinsko povezane, so izključene iz sodelovanja v nagradni igri.

 

4.1 Če želite sodelovati v nagradni igri, morate v trgovini Doopshop opraviti nakup v vrednosti najmanj 50 EUR. Najmanjša vrednost nakupa je vsota vseh artiklov v košarici, brez dodatnih storitev, kot so: dostava, odprema, zavarovanje itd.

 

4.2 Za veljavno udeležbo v nagradni igri je potrebno zaključiti naročilo.

 

Udeleženec se v nagradno igro vključi, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 

Nakup v vrednosti najmanj 50 €. S tem se udeleženec strinja s celotnimi pravili nagradne igre.

V nagradni igri bodo sodelovali samo tisti udeleženci, ki bodo izpolnili vse pogoje nagradne igre.

Organizator ima pravico, da dokončno oceni, ali posamezni udeleženci izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Organizator ima tudi pravico do končne odločitve o vseh zadevah v zvezi z nagradno igro in njenim izvajanjem.

Zmagovalca bo izbral organizator 31.8.2023. Zmagovalec bo o nagradi obveščen po elektronski pošti, na elektronski naslov, s katerim se je udeleženec prijavil v nagradno igro ob oddaji naročila.

Organizator lahko podelitev nagrade pogojuje z dokazilom, da so bili izpolnjeni vsi pogoji, zlasti s predložitvijo veljavnega osebnega dokumenta (npr. osebne izkaznice), ki potrjuje identiteto nagrajenca in njegovo starost.

 

Niti udeležbe v nagradni igri, niti nagrad osvojenih v nagradni igri, ni mogoče pravno izterjati ali nadomestiti v denarju. Nagrade so neprenosljive.

 

Zmagovalec nagradne igre mora na Instagram-u ali Facebook-u objaviti objavo, v kateri označi in omeni Doopshop. Prikaz te objave mora nastaviti na javno, da jo je mogoče deliti – tako da jo lahko organizator po lastni presoji deli na družabnih omrežjih.

 

Zmagovalec ni upravičen do kakršnihkoli ugodnosti s strani organizatorja v okviru te nagradne igre in/ali v povezavi z njo, razen do ugodnosti, ki so izrecno določene v teh pravilih, in je upravičen do teh ugodnosti šele po izpolnitvi vseh pogojev, določenih v teh pravilih.

 

Organizator si pridržuje pravico do sprejemanja končnih odločitev o vseh zadevah v zvezi s to nagradno igro.

 

Udeleženci, ki ne izpolnjujejo pogojev za upravičenost in/ali kršijo pravila nagradne igre, ne bodo vključeni v nagradno igro. Poleg tega si organizator pridržuje pravico, da udeleženca nagradne igre izključi iz nagradne igre, zlasti če sumi, da je udeleženec nagradne igre sodelovanje v nagradni igri ali rezultat v nagradni igri pridobil z goljufivim ravnanjem ali ravnanjem, ki je v nasprotju s pravili nagradne igre, ali ravnanjem, ki je v nasprotju z dobro moralo (ne glede na to, ali gre za ravnanje udeleženca nagradne igre ali druge osebe). Ta odločitev organizatorja je dokončna, brez možnosti pritožbe.

 

Če se pravila nagradne igre spremenijo, se te spremembe pripravijo v pisni obliki v obliki dodatka k tem pravilom nagradne igre in se objavijo na spletni strani www.doopshop.eu.

 

V nagradni igri lahko sodeluje le oseba, ki v Doopshopu kupi blago v vrednosti vsaj 50 EUR.

 

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec strinja, da so nagrade lahko predmet dohodnine v skladu z zakonom št. 595/2003 Coll. o dohodnini s spremembami. Davčno obveznost, povezano z nagrado v nagradni igri, v celoti nosi nagrajenec.

 

Bratislava, 17. 07. 2023

   Brezplačna dostava

   Nad 79€

   Jamstvo vračila blaga

   V roku 30 dni

   -10% Popust

   Pri naslednjem nakupu

   Varen nakup

   Certifikat SSL